Branschorganisering

Du som blir medlem i Umeå LS och arbetar inom en sektions verksamhetsområde blir automatiskt medlem även i den sektionen.

Flera sektioner inom samma bransch kan samarbeta genom att bilda ett syndikat för branschen. Syndikatet omfattar då även medlemmar som ännu inte har bildat en sektion på jobbet.

UTBILDNINGSBRANSCHEN
Umeå universitetssektion
Sektionen organiserar anställda och studenter vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och företagen på campus. Sektionen har regelbundna lunchträffar för alla medlemmar. Styrelsen nås via e-post: univ.sektionen.umea[a]sac.se

FLER BRANSCHER
Umeå LS strävar efter att bilda fler sektioner och syndikat i följande branscher.

1. Utbildning
2. Social och vård
3. Handel och service
4. Industri
5. Transport
6. Bygg
7. Kultur, IT och medier
8. Övriga kommunal- och statsanställda

Denna branschindelning bygger på SAC:s organisationsplan som kan läsas efter inloggning >>här>>.

Den gemensamma ambitionen för alla LS av SAC är att bilda syndikat i samtliga branscher i hela landet. Alla syndikat inom en viss bransch kan då samarbeta genom en nationell branschfederation, exempelvis en Utbildningsfederation eller Transportfederation.

EN DUBBEL ORGANISATION
Vår organisation har en dubbel struktur: dels en branschvis struktur där de minsta enheterna är sektioner på arbetsplatserna, dels en geografisk struktur där LS är grundenheten. Följande bild visar hur de två delarna hänger ihop på lokal nivå. Social- och vårdbranschen får tjäna som exempel.

Illustration av SAC:s dubbla organisationsstruktur

I bilden är det tre driftsektioner (DS) som samarbetar genom ett syndikat. Medlemmarna i fronten har fackföreningen i ryggen. LS är en plattform för solidaritet över branschgränserna. Det som inte syns i bilden är att syndikatet helst också samarbetar med andra syndikat i social- och vårdbranschen genom en nationell federation.

OM DU BLIR ARBETSLÖS ELLER BYTER JOBB
Om du tillhör en sektion och blir arbetslös kvarstår du i sektionen tills du påbörjar arbete utanför sektionens verksamhetsområde. Meddela alltid när du byter arbetsplats. Du loggar in >>här>>, klickar sedan på ”Mitt medlemskap” >>här>> och skriver in ny arbetsplats.

Se även NÄTFORUM

GÅ TILL STARTSIDAN