Snacka om ditt jobb

På Umeå LS medlemsmöten diskuterar vi problem på jobbet och möjligheter att förbättra situationen – tillsammans med arbetskamraterna och med stöd av vår fackförening.

Information om kommande möten går ut till alla medlemmar via e-postutskick. Har du inte fått e-post? Kolla i ditt skräpfilter! Finns ingen e-post där heller, kontakta LS-styrelsen: umea.ls[a]sac.se

Utöver ordinarie medlemsmöten är alla medlemmar välkomna till fackliga utbildningar, föredrag, seminarier, sociala och kulturella arrangemang. Du är välkommen att ställa upp i val till styrelsen eller en kommitté.

Medlemmar som tillhör en sektion eller tvärfacklig grupp deltar primärt på sektionens/gruppens möten under arbetstid.

Syndikalistiska sektioner är självbestämmande i lokala angelägenheter, men samarbetar med syndikalister på andra arbetsplatser genom Umeå LS. Varje sektion förväntas skicka ombud till Umeå LS medlemsmöten och rapportera om sin verksamhet till LS-styrelsen.

Läs om dina rättigheter på jobbet på SAC:s hemsida

Se även ORGANISERA DIN ARBETSPLATS

GÅ TILL STARTSIDAN