Vi är Umeå LS

Umeå lokala samorganisation välkomnar anställda i alla branscher i Umeå med omnejd. Du och dina arbetskamrater får hjälp med att starta en syndikalistisk sektion eller tvärfacklig grupp på arbetsplatsen. En sektion är en fackklubb för alla yrken utom cheferna.

Klicka på menyknapparna ovan för matnyttig information om att organisera på jobbet. Vill du veta mer, se exempelvis Organisatörens handbok. Umeå LS ansluter även arbetslösa, studenter, pensionärer och företagare utan anställda.

Umeå LS är ansluten till SAC, Sveriges arbetares centralorganisation. SAC grundades 1910. SAC samlar den syndikalistiska rörelsen i Sverige. Ordet ”syndikalism” kommer från franskans ”syndicat” som betyder fackförening. Vi är stolta företrädare för en internationell fackföreningsrörelse.

Syndikalister ser den fackliga organiseringen som vägen till demokrati på arbetsplatserna och ett jämlikt samhälle. Läs mer om syndikalismens idéer i SAC:s principförklaring. Se även exempelvis denna grundbok.

Har du frågor om a-kassa och medlemskap? Se svaren på SAC:s centrala hemsida.

Vill du bli medlem eller kontakta Umeå LS? Klicka nedan (på mobiltelefon) eller till höger (på dator)?