Fackligt stöd

Genom Umeå LS kan medlemmar från olika arbetsplatser stötta varandra. I sektioner och tvärfackliga grupper har arbetskamrater en facklig träffpunkt i vardagen. Där stöttar kollegor varandra.

Umeå LS förtroendevalda bistår med kursverksamhet, forum för erfarenhetsutbyte, rådgivning, ekonomiska resurser, hjälp att opinionsbilda på jobbet m.m. Umeå LS samordnar sektioner och tvärfackliga grupper och främjar bildandet av fler sektioner och grupper.

Stöd till medlemmar utan sektioner
Medlemmar som ännu inte har bildat sektioner eller tvärfackliga grupper erbjuds i första hand hjälp att organisera på jobbet, värva arbetskamrater och starta en sektion eller tvärfacklig grupp.

Om ett problem på jobbet är brännande kan berörd  medlem givetvis be Umeå LS förtroendevalda om hjälp med att lösa problemet (genom förhandlingar eller andra metoder för påverkan). Fackligt stöd i individuella ärenden ger dock aldrig lika bra resultat som kollektiv kamp på arbetsplatserna.

Det är alltid ett stort plus om Umeå LS har aktuella uppgifter om din arbetsplats. Det underlättar det fackliga stödet. Medlemmar uppdaterar dessa data genom att logga in >>här>> och sedan klicka på ”Mitt medlemskap” >>här>>.

Syndikat
Flera sektioner i samma bransch bildar ett regionalt syndikat. Umeå LS strävar efter att bilda alltfler sektioner vilka går samman i branschvisa syndikat: ett Utbildningssyndikat, ett Social- och vårdsyndikat, ett Transportsyndikat o.s.v. Ett syndikat är ett branschforum genom vilket sektionerna stöttar varandra och agerar gemensamt mot arbetsgivarsidan.

Ett syndikat kan startas av berörda medlemmar även utan att det finns sektioner i branschen.
Syndikatets primära uppgift är hursomhelst att organisera arbetsplats för arbetsplats, att bygga sektioner, tvärfackliga grupper eller andra lämpliga former för kollektiv styrka.

Se grundstadgar för alla syndikat >>här>> efter inloggning på SAC:s hemsida >>här>>.

Grunden för den fackliga styrkan är solidariteten mellan arbetskamrater. Ju bättre sammanhållning på jobbet desto bättre resultat vid förhandlingsbordet.

Generellt kan sägas att det bästa fackliga stödet är att ha sektioner och tvärfackliga grupper i ryggen. Därför prioriterar Umeå LS byggandet av sektioner och sådana grupper. I vissa fall kan det dock vara motiverat att starta ett syndikat även utan att det finns sektioner i branschen.

Stridsunderstöd
Enligt våra stadgar har varje sektion lokal stridsrätt. Beslut om att vidta stridsåtgärder tas på sektionens direkt demokratiska medlemsmöte. I händelse av strejk eller annan konflikt som medför lönebortfall får medlemmarna stridsunderstöd. Understödet täcker inte utebliven lön till hundra procent. Understödet ska hjälpa sektionen att genomföra en lyckad strid.

Umeå LS har en lokal stridsfond. Det är Umeå LS styrelse eller medlemsmöte som beslutar om understöd. Därför ska en sektion som planerar strid alltid samråda med Umeå LS i god tid. Vår lokala stridsfond kompletteras vid utdragna konflikter av SAC:s gemensamma stridsfond.

Se stadgar för Umeå LS stridsfond >>här>>. Se stadgar för gemensam stridsfond >>här>> efter inloggning på SAC:s hemsida >>här>>.

Kurser
Umeå LS kallar nya medlemmar till en facklig grundkurs som avverkas på en kväll. Information om ytterligare kurser går ut till alla medlemmar via e-post.

Från central nivå erbjuder SAC bland annat organiseringskurs och förhandlingskurs. På den förstnämnda kursen används Organisatörens handbok. Du som är medlem kan ladda ned lathundar för organisering som bygger på boken. En försmak av juridiken på SAC:s förhandlingskurs får du >>här>>.

Vill du gå kurser? Kontakta Umeå LS styrelse: umea.ls[a]sac.se

Se även BRANSCHORGANISERING

GÅ TILL STARTSIDAN